Lappeenrannan sydämessä vuodesta 2017

Nippuhanke

Juha-Pekka Natunen

Hankevastaava
jp@nuijamies.fi
+358 50377 3022

NIPPUHANKE

“NIPPU – niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä” -hanke luo Etelä-Karjalaan uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa. Tavoitteeseen päästään yhdistämällä innovatiivisesti olemassa olevaa ja kokeiluttamalla pienten toimijoiden uutuustuotteita ja -palveluja suoraan asiakkailla. Hankkeessa luodaan innovointi- ja kokeilualusta ”Nippu”, johon toimijoiden on helppo tulla mukaan ja etsiä toiminnalleen kasvua sekä kannattavaa liiketoimintaa. Alusta tukee uudenlaisten tuotekokonaisuuksien kehittämistä ja ansaintamahdollisuuksia osallistamalla asiakkaat kokeiluihin. Hankkeen aikana testataan erilaisia tuote/palvelukokonaisuutta sekä useita uudenlaisia yksittäisiä tuotteita.

Yhteenvetona NIPPU on:
• Luovan alan toimijoiden tuotteiden ja osaamisen niputtamista yhteen uusien tuotteiden ja palvelujen kanssa liiketoiminnan luomiseksi sekä tuoteideoiden testaamista matalalla kynnyksellä suoraan asiakkaalla, työkalujen avulla tuloksia havainnoiden
• Kulttuuri-, taide- ja tiedealojen toimijoiden sekä toimivien menetelmien niputtamista yhteen verkostoon uudelle innovointi- ja kokeilualustalle
• Uudenlaisen myyntikanavan luominen pienille toimijoille
• Luovien alojen yhteistyökumppanuuksien kehittämistä

Hankkeella on EAKR-rahoitus.
Hae mukaan yhteistyöhön! Täytä hakemus klikkaamalla alta: